เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 คุณภูวิวรรธน์ เทพบัวแก้ว ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด ได้นำ คุณอรรถสิทธิ์ ศรีขุนทด ประธานกลุ่มสถาปนิกเกาะสมุย และ คุณราชวัลลก สายทองอินทร์ สถาปนิกเกาะสมุย เข้าชมการติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ Buzon ณ ตึกมหานครชั้น 75 ซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน