เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการบริหาร บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด คุณเชษฐา ทองสุทธิเจริญ ผู้จัดการฝ่ายขาย คุณภูวิวรรธน์ เทพบัวแก้ว ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ พร้อมทั้ง คุณชัยพงษ์ ประดิษฐ์มณีโชติ ผู้บริหารงานขาย ได้นำ Mr. Carlo Cosijns : Regional Manager Asia และ Mr. Lawrence Lim : Regional Manager SE Asia เข้าชมการติดตั้ง ผลิตภัณฑ์ Buzon ณ ตึกมหานคร ที่ชั้น 6 ที่ชั้น 74 ที่ชั้น 75 และที่ชั้น 77 ซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุดใน ประเทศไทย ณ ปัจจุบัน ในครั้งนี้ Mr. Carlo Cosijns ได้แนะนำวิธีการติดตั้งผลิตภัณฑ์ Buzon ในจุดต่าง ๆ ใน ตึกมหานคร