เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการบริหาร บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด และ คุณเชษฐา ทองสุทธิเจริญ ผู้จัดการฝ่ายขาย ได้นำ Mr. Carlo Cosijns : Regional Manager Asia ซึ่งเป็น Product Specialist(Buzon)ประจำภาคพื้น Asia Pacific และ Mr. Lawrence Lim : Regional Manager SE Asia เข้าพบทีมออกแบบจาก Land and House Public Company เพื่ออธิบายผลิตภัณฑ์ Buzon พร้อมยกตัวอย่าง project reference ของหลายๆประเทศ ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่เพื่อเป็นแนวทาง ในการออกแบบและกรณีศึกษาพร้อม ทั้งยังได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งBuzon เป็นระบบยกพื้นสำเร็จรูปที่ล้ำสมัยและกำลังได้รับความนิยมในประเทศไทย