กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ดี โอ บอนด์ จำกัด เชิญสถาปนิก วิศวกร และผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา หัวข้อ “Global trends in Sustainable Roof top terraces & water features” วิทยากรโดย Mr. Carlo Cosijns Regional Manager Asia และ “BOARD MATERIAL OR GREEN WALL-IT’s your choices” วิทยากรโดย คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ ( EXECUTIVE DIRECTOR /PRODUCT SPECIALIST D.O.BOND COMPANY LIMITED ) ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 – 22.00 น. ณ โรงแรม นิว ซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา