เย็นวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ร่วมรับประทานอาหารกับ คณะอาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมทั้งได้มี การพูดคุยกันในเรื่องของผลิตภัณฑฑ์ยกพื้น (Buzon) พร้อมทั้งยกกรณีศึกษา Project ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางศึกษาการออกแบบในอนาคต