วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เข้าเยี่ยมชมโครงการอาคารจุฬาภรณ์การุณยรักษ์ ที่มีการติดตั้งด้วยแผ่นอลูมินั่มคอมโพสิต MAONE และเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ ตอบโจทย์ของลูกค้าและ ผู้ออกแบบให้ดียิ่งขึ้นซึ่งเป็นการก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งของเรา