วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการผู้บริหาร บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด พร้อมด้วย Mr. Lawrence Lim และ Mr. Carlo Cosijns จาก Buzom เข้าพบ อาจารย์ วิวัฒน์ จิตนวล ประธานกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ ในครั้งนี้ อาจารย์ วิวัฒน์ จิตนวล ได้มอบ น้ำผึ้ง เพื่อเป็นของฝากจาก กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ