วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้รับเกียรติจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเชิญไปบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ผลิตภัณฑฑ์ยกพื้นแก่ นิสิตชั้นปีที่ 4 โดย Mr. Carlo Cosijns : Regional Manager Asia - Product Specialist(Buzon) ประจำภาคพื้น Asia Pacific เดินทางมายังประเทศไทย ได้ร่วมบรรยายให้แก่นิสิต ซึ่งในวันดังกล่าว ท่านวิทยากรได้ยกกรณีศึกษา Project ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทาง ศึกษาการออกแบบและการพัฒนาความรู้ในอนาคต โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความครึกครื้นสนุกสนาน และเต็มไปด้วยความรู้ใหม่ๆ เป็นการช่วยการพัฒนาอนาคตในวงการออกแบบของประเทศไทย