เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้จัด On-Site Training เกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ DuPont™ Tyvek โดย คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ Tyvek ในประเทศไทย ให้กับ บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด การจัด Training ในครั้งนี้เพื่อนำเสนอ วิธีการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานสูงสุด