ในวันที่ 28 มกราคม 2559 ทางบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้จัดเทรนนิ่งวิธีการติดตั้งผลิตภัณฑ์ Buzon DPH Series ให้กับผู้รับเหมา
บริษัท แสงฟ้า จำกัด ที่ชั้น 8 ของคอนโดมิเนียม LIV @49 สุขุมวิท49 เพื่อทำเป็น raise floor สำหรับทำน้ำพุ