ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด จัดอบรมพิเศษครั้งที่5 ในหัวข้อ " คุณสมบัติ ของ ผลิตภัณฑ์ Dupont Tyvek " ให้แก่พนักงาน บริษัท พีดี เฮ้าส์ จำกัด โดยมี คุณภูวิวรรธน์ เทพบัวแก้ว(SALES EXCUTIVE ) เป็นผู้บรรยายพิเศษ ในวันดังกล่าวได้มีการทำ Workshop ผลิตภัณฑ์จริง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้เห็นถึงคุณสมบัติของ Dupont Tyvek ซึ่งบรรยากาศภายในห้องอบรมทุกคนต่างให้ความสนใจกับการสาธิตเป็นอย่างมากซึ่งทำให้ บรรยากาศการอบรมเป็นไป ด้วยความสนุกครึกครื้น ทำให้การอบรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับอย่างดี