ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ทางบริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด โดย คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ ( EXECUTIVE DIRECTOR /PRODUCT SPECIALIST D.O.BOND COMPANY LIMITED ) ได้เป็นผู้บรรยายรับเชิญในผลิตภัณฑ์ Dupont Tyvek ให้แก่พนักงานบริษัท พีดี เฮ้าส์ จำกัด ซึ่งในรอบนี้จะเป็นผู้ชำนาญการด้านพื้นที่หน้างาน ซึ่งทางบริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัดได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากการไปอบรมในครั้งนี้ ระหว่างการอบรมก็มีการสาธิตผลิตภัณฑ์จริงให้ดูและ ให้ทางผู้เข้าร่วมอบรม ได้สัมผัสผลิตภัณฑ์จริง ทุกคนต่างให้ความสนใจกับการสาธิตเป็นอย่างมาก ทำให้การอบรมใน ครั้งนี้ประสบความสำเร็จ และได้รับการตอบรับอย่างดี ทาง บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด หวังว่าผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้แนวทางการปฏิบัติงานใหม่ๆเพื่อทำให้งานสำเร็จลุล่วงโดยง่ายและรวดเร็ว