วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ทางบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้รับเกียรติจาก มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ เชิญไปบรรยายเรื่องผลิตภัณฑฑ์ยกพื้นแก่ นิสิตคณะภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 4 โดย Mr. Carlo Cosijns : Regional Manager Asia ซึ่งเป็น Product Specialist(Buzon) ประจำภาคพื้น Asia Pacific ได้เดินทางมายังประเทศไทย ทางบริษัท ฯ จึงได้เชิญเข้าร่วมบรรยายให้แก่นิสิต ซึ่งในวันดังกล่าว ซึ่งท่านวิทยากรได้ยกตัวอย่าง Project ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางการออกแบบและการพัฒนาความรู้ในอนาคต โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความครึกครื้นสนุกสนาน และเต็มไปด้วยความรู้ใหม่ๆ เป็นการช่วยการพัฒนาอนาคตในวงการออกแบบของประเทศไทยต่อไป