บริษัท ดี. โอ. บอนด์ จำกัด ร่วมทริปทัศนศึกษา ประจำปี 2561 กับ กรรมมาธิการสถาปนิกทักษิณ ภายใต้สโลแกน " ASA TAKSIN IN SWEDEN.NORWAY. DENMARK " ในวันที่ 2-9 ตุลาคม ที่ผ่านมา เพื่อให้สถาปนิกของไทยทราบถึงแนวโน้มทิศทางการเติบโตของวงการออกแบบในอนาคต รวมถึงการผนึกกำลังระหว่าง นักออกแบบ และผู้ผลิตวัสดุตกแต่งก่อสร้างให้เดินหน้าไปพร้อมๆกัน อย่างเข้มแข็งและมั่นคง