เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 Mr.Xia Wei Zhong - GLOBAL EXPORT MANAGER ผู้บริหารจากJIANGYIN MINGHUI INTERNATIONAL CO.,LTD. ได้เดินทางมาเข้าพบ คุณวิชัย วิจิตรประไพ กรรมการผู้จัดการ และ คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการบริหาร บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสอง บริษัทฯ และในตอนเย็น คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ ได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณ Mr.Xia Wei Zhong ที่ได้เดินทางมาในครั้งนี้