คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการผู้บริหาร บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้รับเกียรติจากสภาสถาปนิกเชิญให้เข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่และขอบคุณผู้มีอุปการะคุณต่อสภาสถาปนิก ใน วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเดอะแลนด์มารค์ กรุงเทพฯ พร้อมทั้งรับของที่ระลึก จากทางสภาสถาปนิก