การออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา อย่างสม่ำเสมอเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะสามารถช่วยพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะช่วยพัฒนาให้มีร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพจิตที่ดี บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด จึงได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนัดพิเศษขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ตลาดนัดเรือบิน Soccer