เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ทางบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้จัด On-Site Training เกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ Buzon DPH Series โดย คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ยกพื้นในประเทศไทย ให้กับผู้รับเหมา ณ ตึกมหานคร ชั้น 75 ซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน