ทางบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด หนึ่งในผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณมาตลอด ทริปนี้เป็นการเดินทางจาก Thailand สู่ Australia เป็นระยะเวลา6วัน จัดขึ้นในวันที่13-18 กันยายน 59 ที่ผ่านมา มีการท่องเที่ยวดูสถาปัตยกรรมต่างๆมากมายอาธิเช่น Royal Exhibition Building, Federation Square, Forum Theatre and etc. ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณ กรรมาธิการ สถาปนิกทักษิณ เป็นอย่างยิ่งที่จัดงานครั้งนี้ทำให้ทางบริษัทฯและสถาปนิกได้ร่วมกิจกรรมและได้รับมิตรภาพดีๆ