BEST AWARDS ASEAN BRAND 2018 KREENPLUS ตอกย้ำความเป็นผู้นำชุดกระถางจัดสวนแนวตั้งผู้ผลิตภาคภูมิใจ ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพ เรามุ่งมั่นพัฒนากระถางจัดสวนแนวตั้ง ที่ให้ใช้งานง่ายและตอบโจทย์ฟังก์ชั่นการใช้งานของสังคมเมืองยุคใหม่ ที่เป็นมากกว่ากระถาง เหนือสิ่งอื่นใด เราคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้และต่อสิ่งแวดล้อม