บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน Thailand Innovation and Design Expo 2015 หรือ T.I.D.E. 2015 ซึ่งเป็นงานแสดงผลงานด้านนวัตกรรมและการออกแบบที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 17-20 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายในงานมีการรวบรวมผลงานด้านนวัตกรรม และงานออกแบบทั้งของไทย และต่างประเทศ

     ภายในงานมีการรวบรวมผลงานด้านนวัตกรรม และงานออกแบบทั้งของไทย และต่างประเทศ มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เต็มพื้นที่กว่า 8,936 ตร.ม. ซึ่งทางบริษัทฯ ได้รับเชิญในหัวข้อ INNOVATION SHOWCASE ซึ่งสินค้าที่นำไปแสดงในงานคือ BUZON นวัตกรรมระบบยกพื้นสำเร็จรูปอัจฉริยะ ที่คิดค้นและพัฒนา อย่างต่อเนื่องมากว่า 26 ปี โดยวิศวกรชาวเบลเยี่ยม Mr.Claude Buzon BUZON ปฏิวัติระบบยกพื้นล้าสมัยแบบดั้งเดิม