บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท เดอ สยาม จำกัด เนื่องในโอกาสเปิดใช้งานอาคารสำนักงานแห่งใหม่ พร้อมด้วย
พิธีทำบุญเลี้ยงพระเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา โดย คุณธนชาติ เสวตไอยาราม ผู้บริหารงานขาย บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด
เดินทาง ไปร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท เดอ สยาม จำกัด ด้วยตัวเอง ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วย ความชื่นมื่น และปิติยินดี
สุดท้ายนี้ ขอให้ บริษัท เดอ สยาม จำกัด กิจการ เจริญก้าวหน้า รุ่งเรือง ร่ำรวย ๆ เฮง ๆ ยิ่งๆขึ้นไป