ในวันที่ 17-19 มกราคม2559 ที่ผ่านมา คุณวิชัย วิจิตรประไพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด และ คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการบริหาร บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้นำ Mr.Shi Liang Dong - GENERAL MANAGER และ Mr.Xia Wei Zhong - GLOBAL EXPORT MANAGER ผู้บริหารจาก JIANGYIN MINGHUI INTERNATIONAL CO.,LTD. เข้าเยียมชมโครงการที่มีการติดตั้ง แผ่นอลูมินั่มคอมโพสิต MAONE และ MAONE/fr อธิเช่น ห้าง ROBINSON, ห้าง Makro food service และโครงการขนาดใหญ่อีกหลายแห่ง

     ทั้งนี้นอกจากเป็นการเยี่ยมชม โครงการที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ ในประเทศไทยแล้วยังเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ของลูกค้าและ ผู้ออกแบบให้ดียิ่งขึ้นซึ่งเป็นการก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งของเรา