ร่วมงานกับเรา

"หากคุณเป็นคนมีไฟ และชอบความท้าทาย ดี.โอ.บอนด์ เปิดประตูค้นหาแล้ววันนี้"

 

บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
69/1 หมู่2 ซ.วัดราษฎร์บูรณะ ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel.02-752-3605-7 Fax.02-752-3608

บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด (สาขาพระราม 9)
สนง.ขายและการตลาด บจก.ดี.โอ.บอนด์ เลขที่ 30 ถนนพระราม 9 ซอย 43 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ชื่อเว็ป : http://www.dobcl.com

ดาวน์โหลด ใบสมัคร หรือ ติดต่อ hr@dobcl.com

 

     บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำ ผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย และผู้ผลิต วัสดุนวัตกรรมทางงานก่อสร้าง และ วัสดุเพื่อการตกแต่งอาคารยุคใหม่ เช่น
   • ผู้จัดจำหน่ายวัสดุแผ่นอลูมินั่มคอมโพสิท อย่างเป็นทางการจากโรงงานผู้ผลิต และ มีการสต็อคสินค้าหลายหลายที่สุดในประเทศ -- ผลิตภัณฑ์ MAONE/fr Aluminum Composite Panel เพื่อใช้ในงานตกแต่งอาคารสถาปัตยกรรมยุคใหม่
   • ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบยกพื้นอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นที่นิยมในกว่า 35ประเทศ และมีใช้งานมากกว่า 26ปี -- ผลิตภัณฑ์ BUZON – External Raise floor System จาก Belgium
   • ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ป้องกันการรั่วซึมพร้อมการระบายอากาศ และ ปกป้องอาคารอย่างเป็นทางการ – ผลิตภัณฑ์ DuPont® Tyvek® - Weatherization System จาก Luxembourg
   • ผู้ผลิตชุดกระถางปลูกต้นไม้เพื่อการตกแต่งในแนวตั้ง (Vertical Garden Planter System) – ผลิตภัณฑ์ KREEN+
ทางบริษัทกำลังรับสมัครคนรุ่นใหม่ ไฟแรง มีความคิดสร้างสรรค์ เข้าร่วมทีมงานเพื่อขยายธุรกิจ และ ความมั่นคง

      สวัสดิการ :
   • ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันสุขภาพ
   • ประกันสังคม และ สวัสดิการตามกฎหมาย
   • สวัสดิการค่าอาหารกลางวัน
   • โบนัสประจำปี
   • เงินปันผลประจำเดือนเมื่อถึงเป้าการขาย
   • เบี้ยขยันสำหรับพนักงาน
   • ตรวจสุขภาพประจำปี
   • แบบฟอร์มสำหรับพนักงาน
   • จัดท่องเที่ยวประจำปี
   • การสัมมนาประจำปี และ/หรือ การสนันสนุนการพัฒนาวิชาชีพ

      รายละเอียดงาน
      เจ้าหน้าที่บริการเทคนิค( Technical Service Officer )1 ตำแหน่ง
   • รายงานตรงต่อผู้จัดการส่วนบริการเทคนิค และ/หรือ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงกว่ารักษาการแทน
   • ปฏิบัติการงานอ่านแบบ เขียนแบบ ออกแบบ ด้วยโปรแกรม CAD และ/หรือ โปรแกรมออกแบบการก่อสร้างอาคาร
   • ปฏิบัติการประมาณปริมาณการใช้งานสินค้าจากแบบแปลน
   • ปฏิบัติการงานตามได้รับมอบหมายจากผู้จัดการส่วนบริการเทคนิค และ/หรือ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงกว่ารักษาการแทน
   • จัดทำรายละเอียดข้อมูล การออกแบบ ข้อมูลแบบแปลน การประมาณการการใช้สินค้า เพื่อใช้ประกอบการออกเอกสารงานขาย เพื่อวางแผนและติดตามงานขาย
   • จัดทำรายละเอียดและฐานข้อมูลงานแบบ เพื่อใช้ประกอบการออกเอกสารงานขาย และ วางแผนการขาย
   • ช่วยเหลือ แนะนำ งานการออกแบบ อ่านแบบ เขียนแบบ ประมาณปริมาณการใช้สินค้า ต่อทางฝ่ายขาย
   • ศึกษา และ พัฒนารูปแบบงานในแผนกเสมอ
   • ดูแลรักษา และ ใช้งาน เครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงาน ยานพาหนะ หรือ อุปกรณ์ต่างๆ ของทางบริษัทฯ ที่ได้รับอย่างดี หากเกิดความเสียหาย/สูญหาย ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามมูลค่าทรัพย์สินนั้น
   • ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด และ ระเบียบของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด และ เต็มความสามารถ


      คุณสมบัติ
   • เพศ: ชาย หรือ หญิง
   • ไม่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ, สายเลือด หรือ คู่รัก ต่อสายการบังคับบัญชา
   • อายุ : ระหว่าง 20 ถึง 40 ปี
   • การศึกษา : จบการศึกษา ระดับปวช.ขึ้นไป
   • ความสามารถพื้นฐาน: สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี AutoCAD, CAD, CAM, Word, Excel, PowerPoint, Internet, Email ฯลฯ สามารถเข้าใจ และ สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้
   • สามารถเข้าใจในแบบแปลน หรือ แบบก่อสร้าง และออกแบบ/เขียนแบบด้วยโปรแกรม CAD ได้
   • คุณสมบัติพิเศษ : สามารถใช้ ERP-NAV ได้
   • สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้
   • ทัศนะคติ : ซื่อสัตย์ มีความอดทน รักษาเวลา และ ขยัน
   • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เชิงบวก
   • มีจิตใจรักความก้าวหน้า
   • มีความรักในอาชีพบริการ
   • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน และ บุคคลภายนอก

ดาวน์โหลด ใบสมัคร หรือ ติดต่อ hr@dobcl.com